Контакт-центр (0462) 616-204
 
Контакт-центр (0462) 616-204

Актуальна інформація

29.03.2019 / 16:05

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо зміни складу посадових осіб емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості:

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Чернігівгаз"
  2. Код за ЄДРПОУ: 03358104
  3. Місцезнаходження: 14021, м.Чернігів, вул. Любецька, 68
  4. Міжміський код, телефон та факс: 0462 644090 0462 644090
  5. Електронна поштова адреса: Liudmyla.chern@lawalliance.gov.ua
  6. Повідомлення розміщено в мережі Інтернет на сторінці https://cn.dsoua.com 
  7. Вид особливої інформації -  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення:

Рiшеням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2019 року прийнято рiшення про обрання Iана Бьорда членом Наглядової ради. Не володiє простими iменними акцiями товариства, судимостi не має, не є афiлiйованою особою Товариства

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 29 .03.2019 року припинено повноваження члена наглядової ради Девiда Ентонi Ховарда Брауна, судимостi не має, не володiє простими iменними акцiями Товариства.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства, якi вiдбулися 29.03.2019 року припинено повноваження члена наглядової ради Ушанова Iллi Юрiйовича, судимостi не має, не володiє простими iменними акцiями Товариства

Вiдовiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства припинено повноваження члена наглядової ради Мiлькевича Вiталiя павловича, судимостi не має, не володiє простими iменними акцiями товариства.

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства, якi вiдбулися 29.03.2019 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Резнiченко Наталiї Анатолiївни, судимостi не має, не володiє простими iменними акцiями товариства

На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2019 року прийнято рiшення про обрання Iана Бьорда членом наглядової ради, судимостi не має, часткою у статутному фондi акцiонерного товариства не володiє.

На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2019 року прийнято рiшення про обрання членом наглядової ради

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2019 року прийнято рiшення про обрання Ушанова Iллi Юрiйовича членом наглядової ради, судимостi не має, часткою у статутному фондi не володiє.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2019 року прийнято рiшення про обрання Мiлькевича Вiталiя Павловича членом наглядової ради, судимостi не має, часткою у статутному фондi не володiє.

Рiшенням загальних зборiв , якi вiдбулися 29.03.2019 року прийнято рiшення про обрання Резнiченко Наталiю Анатолiївну членом наглядової ради, судимостi не має, часткою у статутному фондi не володiє.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2019 року прийнято рiшення про обрання Товстенко Тетяну Владиславiвну членом ревiзiйної комiсiї, судимостi не має, часткою у статутному фондi не володiє.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення про обрання Черноусова Руслана Володимировича членом ревiзiйної комiсiї, судимостi не має, часткою у статутному фондi не володiє.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв , якi вiдбулися 29.03.2019 року обрано Шишкова Олександра Валентиновича членом ревiзiйної комiсiї, судимостi не має, часткою у статутному фондi не володiє.

ІІІ. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова правлiння Ярова Алла Артурiвна

29.03.2019

Джерело: