Контакт-центр (0462) 616-204
 
Контакт-центр (0462) 616-204

Актуальна інформація

30.01.2018 / 15:36

Календарний план оприлюднення інформації ПАТ «Чернігівгаз» в 2018 році

На вимогу ч. 7 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (у редакції від 01.01.2018 року) передбачено норму щодо розміщення емітентами календарного плану оприлюднення інформації

Згідно із законодавчою нормою ПАТ "Чернігівгаз" інформує щодо термінів оприлюднення інформації:

№      п/п

Найменування інформації

Дата

1

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року

25.04.2018 року

2

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

30.04.2018 року

3

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року

25.07.2018 року

4

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 року

25.10.2018 року

5

Загальні збори акціонерів (чергові)

10.04.2018 року